'Shaping Space' eggshell bowls and 3D animation in view at Stedelijk BASE, Stedelijk Museum Amsterdam, December 2017 to December 2022

 

STEDELIJK BASE is de vaste presentatie van iconische werken uit de collectie van het Stedelijk Museum. Deze vult de gehele nieuwe vleugel van het museum en bestaat uit een selectie van circa 700 werken gegroepeerd rond historische bewegingen, maatschappelijke thema’s en invloedrijke kunstenaars. Het is ook de allereerste grote, geïntegreerde presentatie van kunst en vormgeving in de geschiedenis van het museum. Alle media worden als even belangrijk beschouwd en gaan de dialoog met elkaar aan. Het resultaat is een veelzijdige combinatie van schilderijen, meubels, sieraden, sculpturen, alledaagse voorwerpen, accessoires, fotografie, tekeningen, installaties, videokunst, affiches en interieurs. De wisselwerking tussen de objecten werpt licht op gemeenschappelijke ontwikkelingen die hebben geleid tot het ontstaan van deze verschillende kunstvormen (zoals De Stijl en Bauhaus), maar nodigt ook uit tot het leggen van nieuwe verbanden. 

 

AMO/Rem Koolhaas zijn verantwoordelijk voor het tentoonstellingsontwerp. Ze doken in de archieven van het museum om te onderzoeken hoe het Stedelijk zijn collectie door de jaren heen heeft tentoongesteld. In de nieuwe opstelling wordt de collectie niet opgevat als een verzameling afzonderlijke kunstwerken, maar als een netwerk van relaties. Om deze onderlinge verbanden tot uiting te brengen, creëren zeer dunne wanden een bijna stedelijke omgeving van vrije associatie en meervoudige relaties. 

 

 

2 Dec 2017-6 May 2018: 'IN MOTION: Ceramic Reflections in Contemporary Art' , The Princessehof National Museum of Ceramics, Leeuwarden.

In Bugs & bytes, een voor deze tentoonstelling gemaakte interdisciplinaire installatie bestaande uit porseleinen tegels en animaties, wordt een sci-fi beeldverhaal verteld over een posthumane wereld waar voortgaande technologische ontwikkelingen en de erfenis van  onze digitale cultuur hebben geleid tot het ontstaan van een wereld van op insecten en planten lijkende robots.

Het werk stelt vragen over onze afhankelijkheid van computers en techniek en de gevaren die hierin schuilen. De zelfdenkende ‘killer robots’ die momenteel ontwikkeld worden zijn vooralsnog onberekenbaar en gezien de snelheid van de ontwikkelingen, is er urgentie tot discussie over de vraag of dit proces een halt moet worden toe geroepen. Is het menselijk brein eigenlijk wel voldoende toegerust om toekomstige fasen in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te kunnen bijhouden en te begrijpen of dreigen we simpelweg terzijde geschoven te worden door onze creaties?

persbericht

Tot stand gekomen met ondersteuning van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie